Magyarul In English
Címlap

Vezetői készségfejlesztés


A vezetői készségek fejlesztését abban az esetben javasoljuk, amennyiben a tanulásra, önfejlődésre való nyitottság és az együttműködési alapkészségek már rendelkezésre állnak. Ekkor további vezetői módszerek kialakítása történhet, melyek segítségével a résztvevő képessé válik az együttműködés tudatos kézbentartására, a kommunikáció hatékonyságának és eredményességének elvárt szinten történő megvalósítására, a vele együttműködő személyekkel közös, motivált, alkotó együttműködésre, a közös célok és azok elérését biztosító közös tervek eredményes kialakítására és megvalósítására.

 

Egyúttal képes lesz a vezetői készségei fejlesztését végző hallgatónk a XXI. század turbulensen változó környezetének, a változások és válságok tudatos kezelésének csapatával történő megvalósítására is.