Magyarul In English
Címlap

Szervezeti hatékonyságfejlesztési modellek


A vállalkozás 10 tényezős erőforrásmodellje és erőforrás-körfolyamata
A XXI. század modellalkotó és strukturált gondolkodását olyan erőforrás-listában összesíti, mely kiemelten gondol a nehezen beazonosítható, ugyanakkor egyre fontosabbá váló erőforrás elemekre is. Elemei: Ember, Kapcsolatok, Időráfordítás, Időzítés, Gépek berendezések, Anyag, energia, Know-how, technológiai eljárások, Természeti, földrajzi, éghajlati erőforrások, Vagyoni értékű jogok, Történelmi hagyományok.Az eredményes szervezeti kommunikáció „képviseleti helyzeteinek” modellje
A hatalomkultúrás vállalkozás-működtetés feladatkultúrás működtetési módra történő áttérés során követendő  kiemelt hasznosságú modellje, mely hatékony segítség a nagy létszám nehezítő hatását figyelembe vevő eredményes kommunikációra. A közös bölcsességgé váló, több nézőpontú értékek hasznosítását valósítja meg. Elemei: Az objektivitás mértékének növelése paradigma menedzsment eszközeivel, Vélemény és megállapodás változtatás új tény/logika okán, Új tény/logika nélkül nem indokok, nem nyomulok, Új tény/logika nélkül nem hódolok be, Behódolás és nyomulás közötti objektív ösvény megtalálásának szerepe, módja, Képviseleti helyzetek specialitásainak kezelése.HR-menedzsment folyamat kontrolling és monitoring modellje
A HR-menedzsment folyamatszemléletű megvalósításának lépései, azok egyenkénti és közös hatékonyságának megvalósítása, a teljes folyamathatékonyság mutatószámainak illesztése, a monitoring tevékenység sikeres megvalósítása.A XXI. századi információmenedzsment modellje
A XXI. századi információkezelés hangsúlyos funkcióinak beillesztése a teljeskörű információ – menedzsment folyamatába és a gyors visszakeresés megvalósításának módszertani jellemzőit leíró modell. A hagyományos kommunikációs folyamatok harmonikus kiegészítése az infokommunikációs eszközök által nyújtott szolgáltatásokkal.Az elvárás-elméleten alapuló eredményesség-modell
Folyamatábra formában megalkotott modell, mely az eredményes személyes munkavégzés lényegi elemeit helyezi ok-okozati összefüggésbe, miközben azok egymásutániságát és a közöttük lévő értékteremtő folyamatot tudatosítja. Elemei: pozitív elvárás toló motivációs, egyéni célok kitűzésének húzó motivációs munkatársi erőfeszítése, a személyes kompetencián, alkalmazási módszereken, környezeti feltételeken torzuló teljesítmény, valamint a teljesítmény - eredmény harmónia kialakításán, az eredményesség visszajelzési módszereken alapuló elismerési rendszer.A teljesítményértékelő rendszer kiépítésének modellje
A szervezeti működés eredményességét egyéni és csapatszinten mérő működési rend kialakításának, az emberi viszonyulás kezelésének sajátosságait írja le. Elemei: A vezetői kontroll és hatalomközpontú irányítás akadályozó hatása, A stratégiai cél-rendszer, mint előfeltétel, Az egyéni munkavégzési célokig történő következetes céllebontás, Magas bizalmi szint a csapattagok között, Önfejlődési nyitottság, pozitív elvárások és önfejlődési spirál, Visszajelzéses kommunikáció gyakorlata, Átfogó közös, logikusan belátott, érzelmileg azonosult felsővezetői szándék szerepe és kezelése, A „puha” következményekkel indított tapasztalatszerzés jellemzői, eszközei.