Magyarul In English
Címlap

Csapatműködési modellek


A kommunikációt akadályozó tényezők 4×3-as modellje

Az emberi együttműködés hatékonyságát kiemelten szolgáló kommunikáció tipikus akadályait rendezett, strukturált formában írja le. Elemei: Gondolkodásmód és az eltérő tapasztalatok illesztésének három akadálya, Kódolás, dekódolás tipikus akadályai, Kommunikációs csatorna adekvát kialakításának akadályai, A teljes kommunikációs folyamat 3 legfontosabb akadálya.
A csapatműködés 11 tényezős burokmodellje
A szervezeti működés gyakran fontosnak tartott csapatműködési hatékonyságát kiemelten növelő modell beazonosítja és leírja a fontos elemeket és a modell formáját is üzenetnek használva ábrázolja azt burok formában. Elemei: Vízió, Küldetés, HISTUPRI célrendszer, Stratégia erőforrás-útvonalakkal, Projekttervek monitoring és kontrolling eszközökkel, Feladat-utasítás harmóniában, Átgondolt - hatékony - öntanuló működési rend, A fizetőképes igényre előállított termék/szolgáltatás, Cég- és csapatműködési alapelvek, Szabályalkotás cél szerinti alkalmazása, Módszerek, modellek, módszertanok kreatív, innovatív alkalmazása.Az elvárás-elméleten alapuló eredményesség-modell
Folyamatábra formában megalkotott modell, mely az eredményes személyes munkavégzés lényegi elemeit helyezi ok-okozati összefüggésbe, miközben azok egymásutániságát és a közöttük lévő értékteremtő folyamatot tudatosítja. Elemei: pozitív elvárás toló motivációs, egyéni célok kitűzésének húzó motivációs munkatársi erőfeszítése, a személyes kompetencián, alkalmazási módszereken, környezeti feltételeken (gyakran érzelmi túlfűtöttségen alapuló) torzuló teljesítmény, valamint a teljesítmény - eredmény harmónia kialakításán, az eredményesség visszajelzési módszereken alapuló elismerési rendszer.A teljesítményértékelő rendszer kiépítésének modellje
A szervezeti működés eredményességét egyéni és csapatszinten mérő működési rend kialakításának, az emberi viszonyulás kezelésének sajátosságait írja le. Elemei: A vezetői kontroll és hatalomközpontú irányítás akadályozó hatása, A stratégiai cél-rendszer, mint előfeltétel, Az egyéni munkavégzési célokig történő következetes céllebontás, Magas bizalmi szint a csapattagok között, Önfejlődési nyitottság, pozitív elvárások és önfejlődési spirál, Visszajelzéses kommunikáció gyakorlata, Átfogó közös, logikusan belátott, érzelmileg azonosult felsővezetői szándék szerepe és kezelése, A „puha” következményekkel indított tapasztalatszerzés jellemzői, eszközei.
 


 A teljesítményértékelő rendszer működtetésének modellje
Az eredményes munkavégzés egyéni és szervezeti megvalósításának, az emberi viselkedés jellemzőihez adaptált megvalósítása. Elemei: Havi munkacélok kitűzése, Napi jelentések, heti összesítések, havi önértékelés megvalósítása, Visszajelzéses kommunikáció a napi, heti, havi eredményekre vonatkozó gyakorlata, Az írásos önértékelés formája, szerepe, Az értékelő beszélgetés lefolytatásának módszertana, „Puha” következményekkel indított, előre ismert ütemű és feltételű következmények bevezetése, Következő időszak célkitűzése az elmúlt időszak tapasztalatai alapján.